REKLAMNI PANO

Vizuale za reklamne panoe, „jumbo plakate“ printamo na kvalitetnim PVC bannerima i dorađujemo prema specifikacijama panoa: rezanje, varenje, porubljivanje, montaža kedera ili alkica.