Designsistem Print

Nastao nakon dugogodišnjeg iskustva u reklamnoj industriji. U namjeri da ljudima koji imaju ideje, omogući realizaciju. Zapošljava profesionalne i simpatične ljude koji koriste moderne tehnike, materijale i strojeve.

Osnovne grane djelatnosti su nam

 • izrada reklama i predmeta vizualne signalizacije
 • svijetleće reklame
 • natpisne ploče i putokazi
 • totemi
 • oslikavanje vozila, plovila, izloga

 • tisak na tenis blende
 • natpisi za izloge
 • kompjutersko izrezivanje i graviranje
 • xxl digitalni tisak na raznovrsne materijale
 • izrada predmeta od plexiglasa
 • 3D naljepnice
 • identifikacijske naljepnice
 • štambilji i pečati
 • tisak na promo materijale